Kan virkelig barn ha migrene?

Kan virkelig barn ha migrene?

JA!  Men symptomene er litt annerledes enn hos voksne, så mange barn blir misforstått eller mistrodd av foreldre, lærere og helsesøstre. Kan barn ha migrene?? Se mer her om hvordan barn og ungdommer opplever hodepine og hvilke symptomer på migrene de kan ha!...
Medisinsk behandling av migrene

Medisinsk behandling av migrene

Forebyggende behandling kan beskytte mot å få migreneanfall og annen hodepine. Det kan gjøre at du tåler mer før hodepinen starter. Det finnes medisiner både for å forebygge og stoppe migreneanfall Forebyggende medisin er medikamenter som tas i faste intervaller...
Hva kan utløse migreneanfall?

Hva kan utløse migreneanfall?

Både barn og voksne opplever ulike ting som trigger akkurat deres migreneanfall. Det kan være alt fra været til noe spesielt en har spist. Legemiddelfirmaet Novartis har en ganske bra nettside «Spør om migrene» hvor de blant annet beskriver en del vanlige ting som...
Mistenker du at du har migrene?

Mistenker du at du har migrene?

Det skjer av og til at noen går til legen og klager over hodepine, men at legen ikke går skikkelig inn i det. «Det er nok spenningshodepine, prøv å slappe av». «Ta en Paracet eller to, så går det sikkert over.» «Dette må du nok bare leve med!» Det er ikke greit! Hvis...
Tør man gi voksenmedisiner til barn?

Tør man gi voksenmedisiner til barn?

De fleste kliniske utprøvninger på medisiner mot migrene gjøres på aldersgruppen 18-65 år.  Når det gjelder anfallsmedisinener og medisiner som skal forebygge migrene, så er de med få unntak ikke blitt klinisk testet på barn under 18 år, og de har da ingen såkalt...