Hvordan kan DU dele informasjonen?

Del på Facebook

BLI FØLGER til Facebook-siden til Hodepine Norge facebook.com/HodepineNorge eller
Foreningen for kroniske smertepasienter facebook.com/kroniskesmerter
DEL alle deres Facebook-oppdateringer som handler om prosjektet (infomøtene og filmene) med en personlig kommentar på din private tidslinje! Med en personlig kommentar vil Facebook spre de mere!

Kontakt helsesøster, rektor på skolen og Foreldreutvalget

Be dem om å videresende Infoskriv om prosjektet per epost til lærere og andre foreldre.
Send epost til alle i din kontaktliste
Legg ved infoskrivet Infoskrivet (informasjon om prosjektet) og lenke til denne siden www.barnehodepine.no.
Meld deg inn i en av pasientforeningene og tilby å hjelpe til
Foreningen for kroniske smertepasienter og Pasientforbundet Hodepine Norge arrangerer informasjonsmøter hvert år med migrene/barnehodepine som et tema. Tilby deg å hjelpe til!