75% av alle barn med migrene har det i familien

Hos barn som har migrene, så forekommer sykdommen ofte i nær familie. Mor og far er gjerne de første som observerer at barnet har det vondt. På denne måten står foreldre i en nøkkelposisjon og har muligheten til å identifisere tilbakevendende hodepine som et problem for barnet, og oppsøke nødvendig legehjelp. På tross av dette så er det mange barn med migrene som ikke har fått diagnose hos legen.

Å se barnets sykdom

I denne videosnutten belyser hodepinespesialist Dr. Tine Poole flere sider av mor og fars avgjørende roller i oppgaven med å se sykdommen og skaffe nødvendig legehjelp til barn med hodepine og migrene.

Har ikke alle vondt i hodet i blant?

Er terskelen for å oppsøke legehjelp for høy i noen familier? Kanskje. Noen foreldre tror rett og slett at barnets problemer og smerter ikke er alvorlige nok til å rettferdiggjøre et legebesøk. En forklaring på dette kan være at barnemigrene arter seg litt forskjellig i fra hvordan migrene hos voksne utarter seg. Eksempelvis, så kan anfall hos barn noen ganger gå fort over. Videre, så kan det være at barnet ikke har tilstrekkelig ordforråd og språkkunnskap til å beskrive sine symptomer. I sum så bidrar dette til at noen foreldre ikke tror på det barnet sier, mens andre velger å bagatellisere problemet. «Har ikke alle vondt i hodet i blant?»

Konflikter

Noen foreldre er ikke klar over at barn kan ha migrene, og at det finnes god behandling. Mangel på kunnskap hos mor og far kan på denne måten forverre barnets sykdom og smerter. Ulike holdninger til medisiner kan også gå utover barnet. Noen foreldre er imot medisiner generelt, mens andre tror at reseptbelagte medisiner er farligere en reseptfrie. Når mor og far ikke har samme forståelse av barnets hodepine så kan det oppstå konflikter. En konflikt kan skape mer stress hos barnet og utløse mer hodepine. Foreldrene må rett og slett bli enige.
Nettstedet Norsk Helseinformatikk, NHI.NO, utgir generell informasjon om blant annet hodepine og migrene hos barn. Ta en kikk her.