Tør man gi voksenmedisiner til barn?

Tør man gi voksenmedisiner til barn?

De fleste kliniske utprøvninger på medisiner mot migrene gjøres på aldersgruppen 18-65 år.  Når det gjelder anfallsmedisinener og medisiner som skal forebygge migrene, så er de med få unntak ikke blitt klinisk testet på barn under 18 år, og de har da ingen såkalt...