Har ikke alle litt vondt iblant?

Har ikke alle litt vondt iblant?

75% av alle barn med migrene har det i familien Hos barn som har migrene, så forekommer sykdommen ofte i nær familie. Mor og far er gjerne de første som observerer at barnet har det vondt. På denne måten står foreldre i en nøkkelposisjon og har muligheten til å...