Selv om sønnen eller datteren din har migrene eller barnehodepine trenger ikke dette å bety at det vil styre hele livet i fremtiden. Noen barn vokser det faktisk av seg. Barn som tidlig får en diagnose har gode muligheter for å lære seg å forebygge anfall gjennom gode rutiner. Det finnes i dag gode muligheter for behandling, både medisiner for å forebygge og for å stoppe anfall. I tillegg har mange nytte av avspenningsteknikker og ulike former for alternativ behandling. Slik klarer mange å ta kontroll over migrenen og redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av anfallene.

migrene, barnemigrene, barnehodepine, hos
TNS-behandling kan hjelpe på spenninger

Det viktigste er å få barnet med til lege for å få en god utredning. Bruk hodepinekalender slik at legen kan evaluere behandlingen for å finne ut hva som funker best. Det kan også hjelpe deg og barnet ditt til å bli kjent med hva som utløser anfall og lære å mestre hverdagen med migrene. Det er mange barn og ungdommer – og voksne – som etter hvert klarer å leve et godt liv, til tross for at de lider av migrene!

Ønsker du å lese flere innlegg? Er det farlig om barnet ikke får behandling for sin hodepine?