Forebyggende behandling kan beskytte mot å få migreneanfall og annen hodepine. Det kan gjøre at du tåler mer før hodepinen starter.

Det finnes medisiner både for å forebygge og stoppe migreneanfall

Forebyggende medisin er medikamenter som tas i faste intervaller daglig/månedlig eller 3-månedlig, avhengig av hvilken type medisin det er. Behandlingen gjør deg ikke frisk fra sykdommen, men kan gi deg færre dager med migreneanfall/hodepine. Les mer på https://hodepinenorge.no/hodepine/forebyggende-medisin/

Migrenemedisiner brukes for å stoppe anfallet når det er i emning og redusere smertene. Men man må ta de i tide – før anfallet har kommet så langt at det ikke lar seg stoppe. Så man må ikke «vente å se». Se film om dette her.