Beste måten å optimalisere migrenebehandlingen

Beste måten å optimalisere migrenebehandlingen

Ettersom migrene kan utløses av ulike ting for ulike mennesker så må enhver migrenepasient ha individuelt tilpasset behandling. Det betyr at legen for å klare å stille en diagnose og teste ut medisiner må få mye informasjon fra deg om når og hvor du får anfall. Barn...