2 elever i hver skoleklasse plages av barnemigrene, men mange har aldri fått en diagnose. Ettersom barn og unge har til dels andre symptomer enn voksne, så er det mange foreldre, lærere og til og med helsesykepleiere og leger som ikke forstår at det ikke er vanlig hodepine, men migrene.

Gjesping er vanlig i forfasen til migreneanfall hos barn

Dette gjør at mange barn får tyn på skolen, fordi de er ukonsentrerte og irritable i forfasen. Og siden barns migreneanfall ofte går raskere over, enn hos voksne, så tror de voksne at barnet prøver å lure seg unna. Folk flest tror at alle migreneanfall varer i dagesvis, men hos barn kan det gå over på et par timer. Av den grunn får mange barn ikke hjelp…

Her kan du lære mer om symptomer på barnehodepine.

Alle barn som har hodepine bør få en undersøkelse og diagnose hos fastlegen! Ubehandlet migrene kan få alvorlige konsekvenser.