70.000 barn og unge har migrene

70.000 barn og unge har migrene

2 elever i hver skoleklasse plages av barnemigrene, men mange har aldri fått en diagnose. Ettersom barn og unge har til dels andre symptomer enn voksne, så er det mange foreldre, lærere og til og med helsesykepleiere og leger som ikke forstår at det ikke er vanlig...