JA!  Men symptomene er litt annerledes enn hos voksne, så mange barn blir misforstått eller mistrodd av foreldre, lærere og helsesøstre.

Gjesping, konsentrasjonsvansker og kort lunte er vanlig før et migreneanfall.

Se mer her om hvordan barn og ungdommer opplever hodepine og hvilke symptomer på migrene de kan ha!