1. Det er IKKE det samme som «vanlig» spenningshodepine.

2. Symptomene i anfallets ulike faser skiller seg litt fra voksnes migrene.

3. Det kan forklare hvorfor så mange barn og ungdommer ikke får hjelp for sin hodepine! Se mer her om hvordan migrene hos barn og ungdommer skiller seg fra «vanlig» hodepine!