Kan man vokse av seg migrene?

Kan man vokse av seg migrene?

TNS-behandling for migrene hjelper noen for å minke spenningene Selv om sønnen eller datteren din har migrene eller barnehodepine trenger ikke dette å bety at det vil styre hele livet i fremtiden. Noen barn vokser det faktisk av seg. Barn som tidlig får en diagnose...
70.000 barn og unge har migrene

70.000 barn og unge har migrene

2 elever i hver skoleklasse plages av barnemigrene, men mange har aldri fått en diagnose. Ettersom barn og unge har til dels andre symptomer enn voksne, så er det mange foreldre, lærere og til og med helsesykepleiere og leger som ikke forstår at det ikke er vanlig...
Kan virkelig barn ha migrene?

Kan virkelig barn ha migrene?

JA!  Men symptomene er litt annerledes enn hos voksne, så mange barn blir misforstått eller mistrodd av foreldre, lærere og helsesøstre. Kan barn ha migrene?? Se mer her om hvordan barn og ungdommer opplever hodepine og hvilke symptomer på migrene de kan ha!...
Medisinsk behandling av migrene

Medisinsk behandling av migrene

Forebyggende behandling kan beskytte mot å få migreneanfall og annen hodepine. Det kan gjøre at du tåler mer før hodepinen starter. Det finnes medisiner både for å forebygge og stoppe migreneanfall Forebyggende medisin er medikamenter som tas i faste intervaller...
Hva kan utløse migreneanfall?

Hva kan utløse migreneanfall?

Både barn og voksne opplever ulike ting som trigger akkurat deres migreneanfall. Det kan være alt fra været til noe spesielt en har spist. Legemiddelfirmaet Novartis har en ganske bra nettside «Spør om migrene» hvor de blant annet beskriver en del vanlige ting som...