Barn med tilbakevendende hodepine SKAL til fastlegen! Bilde fra filmen med Dr. Nils Rolfsfjord på Gransdalen legesenter og Julian Næss.

Takket være Siftelsens Dams støtte vil mange flere foreldre oppsøke fastlegen for barnas plager, og gi flere barn en riktig diagnose og behandling.

Nettsiden barnehodepine.no er resultatet av et informasjonsprosjekt som FKS – Foreningen for kroniske smerter – har gjennomført med støtte av Stiftelsen Dam i perioden 2017-2020.  Nå er resultatene fra prosjektet sammenstilt, og målene er vel innfridd. Hensikten var å lage gode informasjonsfilmer om migrene hos barn og unge, og å sørge for at den som søker om teamet på nett skal finne filmene. Bakgrunnen var at det i Norge er minst 42.000 barn i grunnskolen og 30.000 unge i alderen 16-19 som har migrene. Det betyr at så mye som 1-2 elever i hver skoleklasse har veldig mye vondt i hodet. En stor del av disse har ikke fått diagnose hos legen, fordi foreldre og andre voksne ikke forstår at det kan være migrene. Migrenesymptomene hos barn skiller seg nemlig delvis fra voksnes migrene, blant annet med mye kortere varighet av migreneanfallene, og dette er en av årsakene til at foreldre, lærere, helsesøstre og til og med en del leger, ikke tenker på at det kan dreie seg om migrene når barn klager over hodepine. Dette til tross for at hos 75% av barn med migrene forekommer sykdommen i nær familie! Dette forteller allmennlege Anne Christine (Tine) Poole som har jobbet i årevis for at barn og unge skal få bedre hjelp for sin migrene. Derfor ville hun gjøre noe for å få flere foreldre til å ta barn med hodepine med til legen.
Tine Poole er migrenelege og har sammen med FKS har tatt mål av seg å opplyse foreldre om barnehodepine.
Flere søker og finner nå informasjon om barnemigrene på nett Før fantes det lite informasjon på nett om migrene hos barn. Dette har nå endret seg!  Søk på nett om hodepine og migrene hos barn og ungdom har økt voldsomt siden prosjektet startet. Folk som søker info på nett, finner filmene på denne nettsiden. De er sett 9200 ganger (april 2020). I samarbeide med blant annet brukerforeningen Hodepine Norge har FKS også spredt budskapet på sosiale medier for å sette fokus på at barns hodepine kan være migrene, og for å lede seere til filmene. Hele 177.000 ganger har budskapet nådd ut til brukere av Facebook! Mange andre har brukt filmene for å spre kunnskap om barnemigrene Flere andre nettportaler og tidsskrifter har bidratt med å spre informasjonsmaterialet. Kommunikasjonsselskapet Bravissimo, som har laget filmene, har også kontaktet mange medieaktører som har familier som målgruppe, og tilbudt dem å bruke våre filmer i helserelaterte saker. Nettportalen Altomdinhelse.no publiserte en stor artikkel med lenke til filmene i et temablad som gikk ut med Dagbladet Riks og på livsstilsguide.no til 165.000 potensielle lesere. Lommelegen.no som har over 400.000 lesere per uke, gjorde en sak om barnehodepine og brukte to av filmene. Hjernerådet, Landsgruppen av helsesøstre og flere andre nettsider/Facebookgrupper med til sammen mere enn 35.000 brukere har publisert noen saker med lenke til vårt materiale. Og legemiddelselskapet Teva har lagt flere av filmene på migreneskolen.no. -Ja, jeg har merket en betydelig økt pågang av pasienter, sier Tine Poole som deltar som fagperson i filmene. De har helt klart har funnet meg på nett, etter å ha sett meg snakke om barnehodepine i filmene. -Et kvalitetsstempel er at flere viktige aktører lenker til filmene fra sine nettsider, for eksempel Helsenorge.no og Norsk helseinformatikk nhi.no. Det er vi veldig stolte av, og de er en viktig inngangsport til vår nettside!