Du kan forberede deg til legebesøket slik at legen på beste måte kan hjelpe barnet ditt med hodepine / migrene.

Mange barn har hodepine og ubehandlet kan det føre til kroniske smerter. Last ned og fyll ut «Dagbokskort-skjema» fra www.hodepinenorge.no/skjema for å dokumentere barnets symptomer. Svar på alle spørsmål! Da vil legen lettere kunne stille en diagnose. 
Her kan du se hvordan man gjør det: