Man kan forebygge migreneanfall!

Migreneanfall og annen hodepine kan beskyttes av forebyggende behandling . Det kan gjøre at du tåler mer før hodepinen starter. Forebyggende medisin er medikamenter som tas i faste intervaller daglig/månedlig eller 3-månedlig, avhengig av hvilken type medisin det er.
Behandlingen gjør deg ikke frisk fra sykdommen, men kan gi deg færre dager med migreneanfall/hodepine. Les mer på https://hodepinenorge.no/hodepine/forebyggende-medisin/