Du kan forberede deg til legebesøket slik at legen på beste måte kan hjelpe deg eller barnet ditt med hodepine / migrene.

lege-undersøker-barn med hodepine
Lege undersøker barn med hodepine / migrene for å stille en diagnose.

Mange har alvorlig hodepine / migrene og ubehandlet kan det føre til kroniske smerter eller kronisk migrene. Det gjelder både voksne og barn. Last ned og fyll ut «Dagbokskort-skjema» fra www.hodepinenorge.no/skjema for å dokumentere symptomer. Svar på alle spørsmål, og ta skjemaet med til legen! Da har du tenkt igjennom alle spørsmål som legen bør stille, og det vil gjøre det lettere for legen å stille en diagnose. Hvis legen ikke stiller alle disse spørsmålene, så gi ifra deg skjemaet til ham/henne!
Her kan du se hvordan man kan svare på spørsmålene