I en forskningsrapport leser vi at omtrent 70 prosent av personer med migrene oppgir at en nær slektning har hatt migrene, sammenlignet med cirka 20 prosent for personer uten migrenehodepine. Risikoen for at et barn skal utvikle migrene er ca. 70 prosent hvis begge foreldrene har migrene, og ca. 45 prosent hvis bare én av foreldrene har migrene. (Dahlöf, C. Hardebo, J.E. Migrän. 2018. Hentet 12. feb. fra www.internetmedicin.se).