De fleste kliniske utprøvninger på medisiner mot migrene gjøres på aldersgruppen 18-65 år.  Når det gjelder anfallsmedisinener og medisiner som skal forebygge migrene, så er de med få unntak ikke blitt klinisk testet på barn under 18 år, og de har da ingen såkalt «indikasjon» for barn og unge.

Derfor tror mange at de ikke kan gis til barn i det hele tatt. Men mange barn og unge kan godt bruke slike medisiner – men det er opp til legen å gjøre en individuell vurdering av slik forskrivning i hvert enkelt tilfelle.  Se filmsnutten her hvor Dr. Tine Poole gir råd om hvordan man skal prøve ut medisiner for behandling av migrene!