Migrene gir sterke smerter og begrenser livskvaliteten. Sosiale og familiære forhold er listet som en viktig kategori for god livskvalitet i The Quality of Life Scale (QOLS). QOLS er et spørreskjema som måler et individs samlede tilfredshet basert på forskjellige aspekter i livet, og brukes mye i forskning på helse og smerte.

De fleste blir helt slått ut ved migreneanfall

I blant annet forskningsstudien «Livskvalitet hos pasienter med kronisk migrene etter profylaktisk behandling med onabotulinumtoxin» (Eriksen, UiT, 2018) la mange av deltagerne vekt på hvordan migrenen påvirker familielivet, og gir uttrykk for mye skyldfølelse knyttet til dette. De løftet fram eksempler som at de ikke kunne stille opp på foreldremøter og skoleavslutninger, at de ikke hadde energi til å tilbringe tid med barna om ettermiddagen, at det var vanskelig å planlegge familieaktiviteter, og at partner i stor grad måtte ta hovedansvaret hjemme når det gjaldt hverdagslige gjøremål. Flere fortalte at de noen ganger presset seg gjennom aktiviteter til tross for smerter, på grunn av skyldfølelse ovenfor resten av familien.

I tillegg til de utfordringene deltakerne møtte i hjemmet og på jobb ble flere møtt med fordommer og mangel på forståelse fra kolleger, arbeidsgivere og bekjente. Deltakerne forklarer at det hadde vært lettere å ha en synlig skade, fordi da kunne alle se det på dem, hvor smerten kom fra. Flere rapporterte at de hadde opplevd situasjoner hvor de følte seg forhåndsdømt av andre, noe som førte til frustrasjon og tristhet.

Migrenen går utover forholdet til partner, barna, familie og venner. Den påvirker deltakernes mulighet til å delta på sosiale sammenkomster og aktiviteter. Deltakerne i studien her uttrykker at migrenen fører med seg følelser av frustrasjon og tristhet, noe som de kanskje bærer med seg hele tiden og som derfor kanskje blir mer definerende for deres livskvalitet en alle de enkelte situasjoner hvor de føler smerte og ikke kan gjøre ønskede aktiviteter.

I studien referert over hadde mange av deltagerne stor nytte av behandling med botox, blant annet fordi livskvaliteten ble bedre.